اینکه یک شخص در تمام زمینه ها اطلاعات داشته باشد واقعا نشدنیست تا چه رسد به اینکه در تمام زمینه ها تخصص داشته باشد.

به همین دلیل گروه صنایع چوبی ژوران در راستای فرهنگ سازی در زمینه "نشر دانسته ها و تجربیات خود" بخشی را به عنوان مشاوره و راهنمایی راه اندازی نمود تا بتواند به صورت آنلاین و آنی اطلاعات را در اختیار شما قرار دهد و سوالات و ابهامات شما را در زمینه های مربوط به فعالیت ما و در کل صنایع چوبی رفع نماید.

 اهم خدمات ما در زمینه مشاوره و راهنمایی

  1. جواب دهی به پرسشها و سوالات و ابهامات شما درباره تولیدات و خدمات صنایع چوب . کاملا به صورت رایگان میباشد.
  2. تهیه نقشه کارهای سفارشی و مشاوره در زمینه ساخت مصنوعات چوبی که در صورت اجرا توسط این گروه به صورت رایگان میباشد.