میز نهارخوری و صندلی [۱۴۰۰-۰۴-۱۶] [مطالب]
میز تحریر و کتابخانه [۱۴۰۰-۰۱-۲۵] [مطالب]
میز تلویزیون [۱۳۹۹-۱۱-۲۹] [مطالب]
نیمکت های لوکس چوبی [۱۳۹۹-۰۷-۲۳] [مطالب]
میز مدیریتی [۱۳۹۹-۰۷-۰۹] [مطالب]