دوشنبه 21 مهر 1399

یک ضرب المثلی بین نجار ها رایج هست که میگه:

صدبار اندازه بگیر ، یه بار برش بزن laugh

 

نجار های خارجی هم میگن 

measure twice cut once

اندازه گیری دو بار برش یک بارyes