ثبت سوال جدید


علت کج شدن یا به اصطلاح تاب برداشتن بعضی از دربهای چوبی چیست ؟
پاسخ:

عوامل مختلفی در عدم ایستایی و پایداری یک محصول چوبی  دخیل هستند .

  1. عدم استفاده از چوب مرغوب و مناسب آن کاربری .
  2. عدم استفاده از چوبی خشک .
  3. عدم عمل اوری مناسب چوب در زمان خشک کردن .
  4. عدم استفاده از اتصالات مناسب و مقاوم .
  5. عدم تجربه کافی در انتخاب چوب مناسب با هر کاربری .


میخواهم مبلمان بخرم با چه نوع چوبی بهتر است راش یا روسی یا نوع دیگری ؟
پاسخ:

نوع چوب بستگی به عوامل مختلفی دارد از جمله به منطقه مورد استفاده و نوع مبلمان و وسیسله ای که با آن ساخته میشود ولی به طور کلی

1-چوب های سوزنی برگ (روسی) برای مناطق مرطوب مناسب میباشند و برای ساخت کلاف و دربهای ساختمانی مناسبترند و برای ساخت مبلمان چوبی مناسب نیستند

2-چوبهایی از قبیل راش و افرا و ممرز و توسکا و بلوط چوبهای مقاومتری هستند و برای ساخت انواع مبلمان چوبی و کلاسیک و بوفه و ویترین و ... مناسبند .