پرسش : علت کج شدن یا به اصطلاح تاب برداشتن بعضی از دربهای چوبی چیست ؟

پاسخ :

عوامل مختلفی در عدم ایستایی و پایداری یک محصول چوبی  دخیل هستند .

  1. عدم استفاده از چوب مرغوب و مناسب آن کاربری .
  2. عدم استفاده از چوبی خشک .
  3. عدم عمل اوری مناسب چوب در زمان خشک کردن .
  4. عدم استفاده از اتصالات مناسب و مقاوم .
  5. عدم تجربه کافی در انتخاب چوب مناسب با هر کاربری .

پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵