پرسش : میخواهم مبلمان بخرم با چه نوع چوبی بهتر است راش یا روسی یا نوع دیگری ؟

پاسخ :

نوع چوب بستگی به عوامل مختلفی دارد از جمله به منطقه مورد استفاده و نوع مبلمان و وسیسله ای که با آن ساخته میشود ولی به طور کلی

1-چوب های سوزنی برگ (روسی) برای مناطق مرطوب مناسب میباشند و برای ساخت کلاف و دربهای ساختمانی مناسبترند و برای ساخت مبلمان چوبی مناسب نیستند

2-چوبهایی از قبیل راش و افرا و ممرز و توسکا و بلوط چوبهای مقاومتری هستند و برای ساخت انواع مبلمان چوبی و کلاسیک و بوفه و ویترین و ... مناسبند .


پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۴