استفاده ی درست و صحیح از عنصر چوب در فنگ شویی می تواند ثروت و فراوانی را ایجاد کند .

بنابراین اگر می خواهید انرژی مثبت در شما به وجود آید ، حتما از انرژی عنصر چوب غافل نشوید .عنصر چوب به شما انرژی و حس قدرت می دهد . شما را به جنب و جوش وا می دارد .عنصر چوب گیرنده  و دفع کننده ی امواج منفی می باشد.

در فنگ شویی دکوراسیون داخلی منزل ، عنصر چوب که عنصر سرزندگی می باشد را در مشرق و جنوب شرقی منزل به کار می بریم .به دلیل این که زمین به دور خورشید می گردد ، صبح ها خورشید از مشرق طلوع می کند و شروع حیات و ادامه ی آن را نوید می دهد .

بهترین راه برای آوردن عنصر چوب به فضای داخلی منزل ، به کار گیری چوب زنده است .بسیاری از گیاهان آپارتمانی برای ایجاد حس و انرژی مثبت در منزل ، مفید هستند . مجسمه چوبی و دکور چوبی نیز می تواند انرژی عنصر چوب را فعال کند .

تعداد بازدید: 1612
انرژی چوب و فنگ شویی