دوشنبه 17 خرداد 1395

در ساخت کابینتهای روشویی صنایع چوبی ژوران از چوبهای مقاوم به رطوبت استفاده میشود که با یک فناوری خاص در برابر رطوبت مقاوم میشود و قابلیت استفاده در محیط های مرطوب را دارا میشود .و این دسته از کابینتها برای استفاده در سرویس های بهداشتی فاقد دوش، کاملا مطمئن بوده و پیشنهاد میگردند .برای سرویس های بهداشتی با دوش حمام یا حمام ها، کابینتهای  pvc پیشنهاد میگردد . البته صنایع چوب ژوران برای تامین سلیقه آن دسته از مشتریان که خواهان تنوع در مدلهای کابینت Pvc  میباشند  نیز اقدام به تولید کابیت pvc  با طراحی کلاسیک نموده است که در این زمینه اولین تولید کننده هستیم .