این گروه صنعتی با داشتن نیروهای مجهز و با تجربه در امر تعمیرات و نگهداری ، آمادگی هرگونه همکاری و مشاوره در زمینه تعمیرات و تغییرات در دکوراسیون و لوازم چوبی را دارد