درب های اسلیمی

ساختار درب های اسلیمی به گونه ای است که هر ایرانی با دیدن آن ناخواسته به ایران قدیم میرود حال چه در آن حال هوا زیسته باشد و بزرگ شده باشد چه در فیلمها و آثار قدیمی دیده باشد . در بازدید از اغلب اماکن تاریخی ایران به راحتی میتوان آثار گره چینی و استفاده از شیشه های رنگی را در دربها و پنجره ها و کتیبه های آن یافت که با عبور نور از آنها زیبایی فوق العاده ای را به محیط میدهد و گرما بخش فضامی گردد.

صنایع چوب ژوران نیز با داشتن دو مؤلفه (1-ارق و علاقه به فرهنگ و معماری قدیم ایرانی.2- توانایی و تبحر و دانش تلفیق هنر و صنعت.)  توانسته است در سفارشاتی که برای اماکن تاریخی و مذهبی داشته است آثار جالب و زیبایی را خلق کند و موجبات رضایت استفاده کنندگان و کارفرمایان گرامی را فراهم آورد. به گونه ای که اغلب سفارشات این گروه صنعتی از طریق معرفی ما از طریق کارفرمایان و اعضإ هیئات امنا مساجد یا اماکن تاریخی بوده است .

خواهشمند است قبل از سفارش و انتخاب درب های بزرگ  مخصوص لابی ها و اماکن تاریخیو مذهبی و ... نکات مربوط به آن را در بخش مقالات ما مظالعه بفرمائید

 

درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی
درب ورودی مدل اسلیمی