درب های اسلیمی

ساختار درب های اسلیمی به گونه ای است که هر ایرانی با دیدن آن ناخواسته به ایران قدیم میرود حال چه در آن حال هوا زیسته باشد و بزرگ شده باشد چه در فیلمها و آثار قدیمی دیده باشد . در بازدید از اغلب اماکن تاریخی ایران به راحتی میتوان آثار گره چینی و استفاده از شیشه های رنگی را در دربها و پنجره ها و کتیبه های آن یافت که با عبور نور از آنها زیبایی فوق العاده ای را به محیط میدهد و گرما بخش فضامی گردد.

صنایع چوب ژوران نیز با داشتن دو مؤلفه (1-ارق و علاقه به فرهنگ و معماری قدیم ایرانی.2- توانایی و تبحر و دانش تلفیق هنر و صنعت.)  توانسته است در سفارشاتی که برای اماکن تاریخی و مذهبی داشته است آثار جالب و زیبایی را خلق کند و موجبات رضایت استفاده کنندگان و کارفرمایان گرامی را فراهم آورد. به گونه ای که اغلب سفارشات این گروه صنعتی از طریق معرفی ما از طریق کارفرمایان و اعضإ هیئات امنا مساجد یا اماکن تاریخی بوده است .

خواهشمند است قبل از سفارش و انتخاب درب های بزرگ  مخصوص لابی ها و اماکن تاریخیو مذهبی و ... نکات مربوط به آن را در بخش مقالات ما مظالعه بفرمائید